“Dat was vroeger een vent, toch raar om mee samen te werken”

Posted on februari 24, 2017 by Ellen Defrancq

Jolanda Claeys, 2pass Clinic ResidentWanneer je de aandacht voor transgenders in het algemeen bekijkt, dan zegt mijn fiere transvrouw-hartje dat we er pakweg de laatste vijf jaren gigantisch op vooruit gegaan zijn. In zowat alle media, films en op het politieke forum, wordt ons bestaan niet langer verzwegen en is er zelfs een vorm van respect waar te nemen.

Ik heb echter soms de indruk dat ons “anders-zijn” vaak aangewend wordt voor de spektakelwaarde van het onderwerp en om de typisch menselijke honger naar curiositeit te helpen stillen. Het is voor veel mensen toch zo boeiend om te lezen hoe het komt dat iemand van geslacht wil veranderen, hoe zijn of haar omgeving daarop gereageerd heeft en hoe de chirurgische ingrepen verlopen. Maar over hoe het echt met ons gaat in het dagelijkse leven en over hoe wij financieel en mentaal het kopje boven water houden, hoor en zie je bitter weinig.

Transgenders op de arbeidsmarkt

Zo komt ik bij één van mijn stokpaardjes: Transgenders op de arbeidsmarkt. Waarom eigenlijk is het zo moeilijk voor transvrouwen en –mannen om aan een job te geraken?

Ik doe een poging om mij in het hoofd van een werkgever te verplaatsen: ”Wij gaan een gedeelte van onze klanten afschrikken, …dat gaat spanningen veroorzaken bij het overige personeel, … die gaat heel waarschijnlijk emotioneel labiel zijn, …die is teveel met seks bezig, …die is onder medische behandeling en gaat veel afwezig zijn…”

Transgenders op de arbeidsmarktIk kan nog een tijdje doorgaan met het aanvullen van dit lijstje, maar eigenlijk is het in één kernzinnetje te vervatten: “Dat was vroeger een vent, toch een beetje raar om daar mee samen te werken”.

Nu zou ik wel eens willen weten in hoeverre de kwaliteit van mijn werk zou kunnen beïnvloed worden door het feit dat ik een kleedje draag en geen kostuum. Gaan daardoor mijn competenties er op inboeten? Ik ben er zelfs van overtuigd dat ik beter zal presteren als ik kan zijn wie ik ben!

Transvrouwen aan de telefoon

Er kunnen zich wel een aantal kleine ongemakjes voordoen. Zo valt het niet te vermijden dat men je tijdens een telefoongesprek als “meneer” aanspreekt. Deze tante staat daar al lang niet meer bij stil. Het is trouwens beter van daar gewoon niet op te reageren, je kan het zelfs grotendeels vermijden door in het begin van het gesprek duidelijk je voornaam te vermelden. Bovendien kan gespecialiseerde logopedie voor transvrouwen de resonantie van je stemgeluid aanzienlijk hoger laten klinken. Na enkele sessies bij Katrien van 2pass, werd ik via de telefoon reeds als “mevrouw” aangesproken.

Op de vraag naar welk toilet je moet gaan, is het antwoord heel eenvoudig: wees consequent, als transvrouw ga je bij de dames!

Aan werkgevers zou ik nog het volgende willen meegeven. Een onderneming die zichzelf respecteert gaat in op maatschappelijke tendenzen en ook hier weer kan diversiteit onder het personeelsbestand een verrijking betekenen. Bovendien zal personeel dat zich goed in zijn vel voelt en door zijn oversten gerespecteerd wordt, een absolute meerwaarde hebben voor uw bedrijf.

Jolanda Claeys
2pass clinic resident

Recent Comments

Fields marked with * are required fields.


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news, before and after's and updates from our team.

We will keep you informed!