Terugbetaling kosten logopedie in België

Terugbetaling kosten logopedie in België

Mutualiteiten betalen deel stemtherapie voor transvrouwen

Transvrouwen die in België wonen, kunnen een deel van de kosten voor logopedie terugbetaald krijgen door de mutualiteit. De ziekenfondsen vragen wel diverse bewijsstukken. Als aan alles is voldaan, wordt ongeveer 50% van de kosten per sessie vergoed.

Om een aanvraag te doen voor terugbetaling moeten de volgende zaken worden bijgevoegd:

  • Logopedisch onderzoeksverslag van het stemonderzoek, afgenomen door de logopedist (2pass Clinic kan dit formulier verstrekken).
  • Aanvraagformulier logopedische verstrekkingen, dit wordt ingevuld door de logopedist en er moet een kleefbriefje op (2pass Clinic kan dit formulier verstrekken).
  • Voorschrift logopedie en voorschrift bilan, voorgeschreven door een Neus Keel Oor arts (als u geen eigen NKO arts heeft, kunnen wij u een goede aanraden).

 

Als je stemtherapie wil volgen bij 2pass Clinic, zal onze logopediste je graag aanvullende informatie geven en je bij de aanvraag voor terugbetaling zoveel mogelijk behulpzaam zijn. Daarnaast kan het geen kwaad om zelf even bij uw ziekenfonds te informeren.

 

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news, before and after's and updates from our team.

We will keep you informed!