Vervrouwelijkende gezichtschirurgie/Facial Feminisation Surgery

Vervrouwelijkende gezichtschirurgie/Facial Feminisation Surgery (Dr Bart van de Ven)

Vervrouwelijkende gezichtschirurgie wordt uitgevoerd door kaakchirurg dr. Bart van de Ven.

  • Uitmuntende Ervaring—Dr. Bart is de meest actieve, ervaren en innovatieve FFS-chirurg ter wereld (4-5 FFS operaties per week).
  • Talent—Dr. Bart is een getalenteerd chirurg met lef, die wordt getriggerd door uitdagingen en hij zoekt onbevooroordeeld naar oplossingen. Zijn talent en zijn ervaring maken hem tot de buitengewone vakman die hij is op het gebied van gezichtsvervrouwelijking.
  • Consistentie—Consistent goed en voorspelbare resultaten.
  • Natuurlijk Resultaat—Zo conservatief mogelijk, zo agressief als nodig, maar altijd gericht op een natuurlijk resultaat.
  • 100% dr. Bart—Dr. Bart van de Ven voert al zijn operaties zelf uit. Hij verricht de operatie voor 100% zelf, en wordt terzijde gestaan door de twee fantastische verpleegkundigen Els en Karen.
  • Passie—Dr. Bart geeft echt om zijn patiënten en is erg enthousiast over zijn werk. Het resultaat van zijn operatie is voor hem net zo belangrijk als voor u. Hij streeft naar perfectie, en schenkt aandacht aan elk klein detail.

Wat is vervrouwelijkende gezichtschirurgie?

Facial Feminisation surgery (FFS) is een combinatie van chirurgische ingrepen, gericht op het verwijderen van mannelijke gelaatstrekken waardoor een vrouwelijker uiterlijk ontstaat.

Vervrouwelijkende gezichtschirurgie wordt zowel toegepast op de botten als op het weefsel op die botten. Veel van de technieken hebben hun oorsprong in de kaakchirurgie en de traditionele plastische chirurgie.

In het algemeen hebben veranderingen aan de botten een veel sterker effect op de vorm van een gezicht. Het belangrijkste doel is dat de algehele vierkante vorm die de meeste mannelijke gezichten (van voren bekeken) hebben, te veranderen in een meer ovale, vrouwelijke gezichtsvorm.
Dit werk aan de botten wordt vaak gecombineerd met een behandeling van het weefsel voor een mooi esthetisch resultaat. Bij sommige patiënten kan het voor een optimaal resultaat van het werk aan de botten ook nodig zijn om de weefsels te behandelen.

Doe van een vervrouwelijkende gezichtsoperatie

  • Bevestiging van het geslacht—Het hoofddoel van een vervrouwelijkende gezichtsoperatie is een NATUURLIJK en VROUWELIJK gezicht. De bevestiging van het geslacht kan voor u belangrijk zijn om de vrouw ‘te zijn’ die u bent, en in de omgang met anderen om te worden geaccepteerd als vrouw, wat bijdraagt aan de sociale integratie.
  • Verfraaiing—Het is uiteraard de bedoeling dat uw gezicht ook zo AANTREKKELIJK mogelijk wordt

Veelgestelde vragen vervrouwelijkende gezichtschirurgie n het algemeen

Ik ben iets te zwaar. Wat is de maximale BMI voor deze operatie?

In principe is de maximale BMI 30. Als uw BMI hoger is, maar u in goede gezondheid verkeert, wordt uw specifieke geval door onze anesthesioloog beoordeeld.

What happens if there are complications after the procedure and is this covered?

We will correct the complication if surgically possible, without charging any surgical fees. Hospital, material and traveling costs are for the expense of the patient.

What type of care is needed after the treatment? Will I require check-ups in my own country?

All care in Antwerp is provided. In general no extra care is needed in your home country. Check-up with Dr Bart is after 4 months and can be in any city where Dr Bart van de Ven provides consultations.

When can I judge the final result?

After three weeks you would look presentable but it takes at least 4 months to get a good impression of the final result. Sometimes after chin and jaw work it can take up to a year for the swelling to completely disappear. Scars take about a year to fully mature.

How would the clinic deal with an emergency if serious complications were to arise during the procedure?

If a patient needs hospitalisation we would transfer her to the Middelheim hospital which is 8 minutes or 3,5km from our clinic.

We have had this situation 2 times in more than 700 surgeries. In case this would be because of a mistake from our side we have an insurance that covers the cost. More likely is that it happens without anyone having made a mistake. In that case most health insurances cover these costs.  If you don’t have a health insurance it’s your (financial) risk.

How long is the waiting time to book an operation?

The average waiting time for an operation at the moment is two months. For big surgeries it can be a bit more, for small surgeries often less. You can check availability through our online operation planner.

Can I loose feeling permanently in some areas following FFS surgery?

Some temporary numbness in any of the areas where bone work is done is an absolute certainty. That could include the scalp, forehead, chin, jaw or even cheek areas depending on where the surgery has been done. This is simply because the flesh is detached from the bony area. Several thousand minor nerves are severed, and it will obviously take some while for those areas to heal. Up to 18 months is not unusual, but less than that is more common.

Is FFS painful?

There is no complete answer to this. It depends entirely on the pain threshold of the patient, and the operation procedures performed.Most procedures will involve the need for some incisions, and closure with sutures. Inevitably these will lead to some level of discomfort for some period post-operation. Mostly patients describe it as ‘uncomfortable’ rather then ‘pain’.

Will I have numbness?

The treatment areas will feel numb in the beginning. It will take 3-6 months to recover feeling, and you may not regain the same level of feeling as before.

Should I wait with FFS until I have taken hormones long enough?

The hormones will have their effect on the soft tissues of your face: the fat will redistribute and the muscles will atrophy a bit. Also the facial hair will diminish and hair to the scalp will become denser and thicker. All this will make your face look softer and more feminine.
Dr van de Ven will try to make your face as feminine as possible and there is no negative effect to your face becoming even more feminine after your FFS due to the hormones. Those last changes will be very subtle. Therefore Dr van de Ven does not see a reason to postpone FFS if you have only started taking hormones recently.