Verenigd Koninkrijk

Verenigd Koninkrijk

Ook de National Health Service in het Verenigd Koninkrijk stelt de nodige eisen aan de S2-aanvraag. Je moet een attest van een arts voorleggen. Deze moet daarin aangeven waarom de behandeling nodig is. Er moet ook in staan wat de arts beschouwt als een medisch verantwoorde tijdsperiode waarin je opnieuw moet worden behandeld. Dat moet de dokter ondersteunen met objectieve maatstaven. Ook moet het gaan om een niet spoedeisende, niet experimentele behandeling die wordt erkend door het land waarin ze plaatsvindt.

De NHS kan de goedkeuring geven als een gelijkaardige behandeling niet mogelijk is in het Verenigd Koninkrijk binnen de aangegeven tijdsperiode. Ook hier geldt dat de NHS alleen betaalt wat een Belgische patiënt vergoed zou kunnen krijgen. Reis- en verblijfkosten zijn voor rekening van de patiënt.

Het is nog niet duidelijk of de komende Brexit invloed zal hebben op aanvragen via de S2-regeling.

Contacteer uw ziekenfonds om een S2 formulier aan te vragen. Verstuur dit formulier vervolgens naar ons, zodat de dokter voor de nodige documenten kan zorgen.

We proberen deze pagina’s zo goed mogelijk up-to-date te houden. Indien u ergens informatie ziet die niet langer accuraat is, of indien u iets wenst toe te voegen, vul dan onderaan het formulier in!

Nog andere vragen? Laat het ons weten! We beantwoorden de vraag en als die in het algemeen van toepassing is, voegen we de vraag toe aan de veelgestelde vragen op deze pagina.
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news, before and after's and updates from our team.

We will keep you informed!