Nederland

Nederland

Gezien de lange wachttijden in Nederland, is het belangrijk om weten dat u bij ons terecht kan voor uw volledige zorgtraject en daar ook in bepaalde mate voor vergoed kan worden, net zoals in eigen land. Hieronder volgt de informatie die we hebben kunnen verkrijgen van verschillende zorgverzekeringen (ONVZ, CZ, Zilveren Kruis, De Amersfoortse), waaronder ook attesten van mensen die al een vergoeding ontvangen hebben voor hun Facial Feminization Surgery.

Algemeen kan gesteld worden dat het ziekenfonds de volgende zaken zal vragen indien je een aanvraag doet:

 • Een verwijzing van de Nederlandse huisarts. De medische indicatie moet
  hier duidelijk opstaan.
 • Advies van een multidisciplinair team: psycholoog en artsen
 • Een uitgebreid behandelplan van de behandelend chirurg
 • Een kostenraming

1-ONVZ

ONVZ verschafte ons uitgebreide informatie. Hierbij hun oplijsting van wat er in Nederland doorgaans terugbetaald zou moeten worden en niet:

De Nederlandse overheid (Zorginstituut Nederland) besluit over de inhoud en voorwaarden van de basisverzekering. Er zin afspraken gemaakt over vergoedingen bij transseksualiteit. Wij hanteren de daarvoor bestemde ‘Werkwijzer beoordeling behandelingen van plastischchirurgische aard’, waarin wordt uitgelegd wat wel en niet vergoed kan worden. Op pagina 29, artikel 14, staat de dekking voor transseksualiteit.

Wat wordt vergoed vanuit de Basisverzekering?

 • Intakegesprekken met medisch-specialist; gesprekken met en testen door psycholoog/psychiater; lichamelijk onderzoek en laboratorium onderzoek; hormoonbehandeling; psychologische ondersteuning.
 • De plastisch chirurgische operatie van de primaire uiterlijke geslachtskenmerken bij vastgestelde transseksualiteit
 • Bij plastische chirurgie van de secundaire geslachtskenmerken moet sprake zijn van aantoonbare lichamelijke afwijkingen of van een verminking
 • Aangezichtschirurgie, adamsappelreductie en stemverhogende operatie 
 • Het plaatsen van borstprothesen bij volledige afwezigheid van borstweefsel
 • Foniatrie en logopedie

Wat wordt niet vergoed?

 • Psychosociale hulp aan transseksuelen behoort in beginsel niet tot het terrein van de Zvw en de AWBZ, maar tot het terrein van de Wmo (zaak 29029185).
 • Het plaatsen van borstprothese als er wel sprake is van (weinig) borstgroei
 • Zorg die niet is uitgevoerd conform de internationale richtlijnen
 • Haartransplantatie is in het algemeen niet aangewezen vanuit het oogpunt van doelmatige zorgverlening omdat (gedeeltelijke) kaalheid door middel van een pruik of haarstukje kan worden gecorrigeerd.
 • Vanuit de aanvullende verzekering kan er vergoeding plaatsvinden voor gezichtsontharing.  Permanente ontharing kan vergoeden worden uit een aanvullende verzekering, indien verzekerde deze heeft afgesloten. Per verzekering kan deze vergoeding verschillen. Wij kennen alleen vergoeding toe van (laser)ontharing bij overmatige haargroei in het gezicht.

Wordt mijn behandeling vergoed in het buitenland?

ONVZ (PNOzorg/VvAA zorgverzekeraar) heeft vrije keuze van zorgverlener. Onze verzekerden mogen dus voor zorg uitwijken naar het buitenland. Als ze de zorg ook in Nederland vergoed zouden krijgen, krijgen de zorg dan vergoed tot maximaal eenmaal het Nederlandse tarief.

Kan ik meer informatie vinden ivm de zorgverzekering bij ONVZ?

Hierbij de volledige fiche ivm vergoeding aan transgender patiënten van ONVZ.

2-CZ

Bij CZ, een van de grootste verzekeraars van Nederland, kan je een S2-aanvraag indienen als de zorg niet in Nederland gedaan kan worden, of niet tijdig. Hoewel voor elke soort ingreep een S2-aanvraag kan worden ingediend, wordt elk verzoek afzonderlijk beoordeeld en zijn er dus geen garanties.

Er zal in alle gevallen een behandelplan en een kostenraming worden gevraagd. Daarbij kan de arts van de kliniek waar de behandeling zal plaatsvinden, aangeven hoe urgent de ingreep is. Een verwijsbrief van een Nederlandse dokter versterkt de aanvraag. Het speelt normaal gezien geen rol of de gewenste operatie plaatsheeft in een regulier ziekenhuis of een privékliniek.

3-Zilveren Kruis

Bij Zilveren Kruis kan je een S2-aanvraag voor behandeling in het buitenland als de behandeling niet-spoedeisend is. Hoewel voor elke soort ingreep een S2-aanvraag kan worden ingediend, wordt elk verzoek afzonderlijk beoordeeld en zijn er dus geen garanties.

Er zal in alle gevallen een behandelplan en een kostenraming worden gevraagd. Daarbij kan de arts van de kliniek waar de behandeling zal plaatsvinden, aangeven hoe urgent de ingreep is. Een verwijsbrief van een Nederlandse dokter versterkt de aanvraag. Het speelt normaal gezien geen rol of de gewenste operatie plaatsheeft in een regulier ziekenhuis of een privékliniek.

4-Interpolis

Bij Interpolis kan je een S2-aanvraag voor behandeling in het buitenland als de behandeling niet-spoedeisend is. Hoewel voor elke soort ingreep een S2-aanvraag kan worden ingediend, wordt elk verzoek afzonderlijk beoordeeld en zijn er dus geen garanties.

Er zal in alle gevallen een behandelplan en een kostenraming worden gevraagd. Daarbij kan de arts van de kliniek waar de behandeling zal plaatsvinden, aangeven hoe urgent de ingreep is. Een verwijsbrief van een Nederlandse dokter versterkt de aanvraag. Het speelt normaal gezien geen rol of de gewenste operatie plaatsheeft in een regulier ziekenhuis of een privékliniek.

5-De Amersfoortse

Contacteer uw ziekenfonds om een S2 formulier aan te vragen. Verstuur dit formulier vervolgens naar ons, zodat de dokter voor de nodige documenten kan zorgen.

Indien U hulp nodig heeft van een advocaat bij de onderhandelingen met Uw Nederlandse zorgverzekeraar kunnen wij Mr Desiree Maes aanbevelen, ook wel ‘de roze advocaat’ genoemd.
Trompenburg Advocaten
Schoterweg 12
2021 HM Haarlem
T: 023- 525 59 59
maes@trompenburgadvocaten.nl
www.trompenburgadvocaten.nl

 

We doen ons uiterste best deze pagina’s zo goed mogelijk up-to-date te houden. Indien u ergens informatie ziet die niet langer accuraat is, of indien u iets wenst toe te voegen, vul dan onderaan het formulier in!
Nog andere vragen? Laat het ons weten! We beantwoorden de vraag en als die in het algemeen van toepassing is, voegen we de vraag toe aan de veelgestelde vragen op deze pagina.
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news, before and after's and updates from our team.

We will keep you informed!