Preoperatief onderzoek

Preoperatief onderzoek

Deze onderzoeken zijn NIET bij de prijs inbegrepen, met uitzondering van de CT-scan voor een verkleining van de adamsappel.
Al deze onderzoeken, met uitzondering van de CT-scan van de the trachea in verband met het verwijderen van kraakbeen, dient u in uw eigen land te regelen. Uw huisarts kan u hierbij helpen. Een maand voor de operatie kunt u ons de resultaten van deze onderzoeken sturen. Bloedonderzoek en ECG mogen maximaal 3 maanden oud zijn. Ze zijn van groot belang omdat de anesthesist zonder deze informatie geen algehele narcose zal toedienen.

  • Elektrocardiogram—Alleen als u 45 jaar of ouder bent en algehele narcose krijgt. Stuur ons ten minste een maand voor de operatie een e-mail zodat we de juiste beoordeling kunnen doen.
  • Bloedonderzoek—Voor alle leeftijden bij algehele narcose. Stuur ons ten minste een maand voor de operatie een e-mail met de resultaten. We hebben de uitkomsten van deze onderzoeken echt nodig omdat onze anesthesisten anders geen narcose kunnen toedienen. De onderzoeken die we nodig hebben, zijn de volgende: Hb, hematocriet, APTT/PTT, bloedplaatjes, fibrinogeen, creatine, ureum, elektrolyten (ex. Potassium, Kalium, Chloor), HIV en Hepatitis C. Als uw arts een brief van ons nodig heeft, kunt u die downloaden here en uw naam en de datum invullen.
  • Orthopantomogram van de onderkaak— Alleen als uw kaak of kin wordt gecorrigeerd. U kunt de foto meenemen of aan ons mailen. U kunt dit het beste met uw tandarts bespreken. Als uw tandarts een brief van ons nodig heeft, dan kunt u die downloaden here en uw naam, uw geboortedatum en en de actuele datum invullen.

  • CT-scan van de trachea— Alleen als uw kraakbeen deels wordt verwijderd. Dit onderzoek kan niet in uw eigen land worden uitgevoerd. Als bij u kraakbeen wordt verwijderd, regelen we een CT-scan in Antwerpen op de (werk)dag voor uw operatie. De CT-scan is bij de prijs van de verkleining van de adamsappel inbegrepen. Meer informatie over deze scan vindt u op de volgende webpagina: https://www.2passclinic.com/practical/ct-scan-of-the-trachea/
  • Cardiopulmonary Exercise Test (CPET)—Aks uw BMI tussen de 30 en 35 ligt, is een inspanningsonderzoek nodig. Als uw BMI hoger is dan 35 gaan we niet opereren en moet u dus afvallen.

Veelgestelde vragen

Waarom vraagt u niet naar mijn bloedgroep?

Dr. Bart van de Ven heeft tot op heden twee keer een bloedtransfusie bij een patiënt moeten verrichten. De kans hierop is dus erg klein. Mocht het nodig zijn, dan zal het lab ALTIJD een kruisproef doen met het bloed van de patiënt alvorens bloed te geven. Het is daarom niet nodig om het in een eerder stadium onderzoeken. In geval van spoed wordt 0-negatief gegeven. Deze situatie heeft zich nog nooit voorgedaan in onze praktijk (maar de bloedgroep van dr. Van de Ven is 0-neg, wat betekent dat hij zijn eigen bloed zou kunnen geven …:).

Wanneer moet u beschikken over de uitslag van het bloedonderzoek? En wat als de uitslag afwijkend is?

Als de uitslagen binnen het normale bereik liggen kunt u ze meebrengen naar uw preoperatieve consult zodat we ze aan uw dossier kunnen toevoegen. Het is niet noodzakelijk ze te scannen en te mailen. Als er duidelijk afwijkende uitslagen bij zitten, moet u uw huisarts of een specialist vragen of dit gevolgen heeft voor de geplande operatie. Per definitie ligt 5% van de uitslagen buiten het normale bereik. Dat betekent dat er vaak geen gevolgen zullen zijn.

You still have another question? Feel free to ask! We will answer your question and if generally applicable add it to the FAQ of this page.
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news, before and after's and updates from our team.

We will keep you informed!