Pijnpomp

Pijnpomp

  • Praktisch: de tijd om de pijnpomp voor te bereiden wordt niet aangerekend als electrolyse tijd. Wij vragen aan de patiënt om een half uur voor de geboekte starttijd naar de kliniek te komen zodat de verpleegster de pijnpomp met u kan voorbereiden.
  • Elektrolyse kan een vrij pijnlijke procedure zijn. Iedereen heeft zijn eigen pijngrens. De omschrijvingen van het ongemak variëren van “niet erger dan een muggenbeet” tot “alsof er een elastiek hard tegen mijn blote huid schiet.”  Elektrolyse kan een prikkend en bijtend gevoel gevoel geven, en dit gebeurt bij elk haartje opnieuw. Het pijnniveau hangt ook af van het gebied dat wordt behandeld. Bepaalde plekken, zoals de bovenlip, zijn gevoeliger dan andere plekken zoals de wenkbrauwen. In onze kliniek werken we met een door de patiënt beheerde pijnpomp (PCA, Patient Controlled Analgesia) waarmee de pijn tot nul kan worden teruggebracht. Als enige kliniek ter wereld gebruiken wij deze pomp bij elektrolyse.
  • De gecomputeriseerde pomp (patiëntgecontroleerde analgesiepomp) bevat een sterke pijnstiller die ook bij algehele anesthesie (remifentanil) wordt gebruikt en de pomp is rechtstreeks aan de patiënt verbonden via een intraveneus (IV) katheter. Om een intraveneus katheter in te brengen wordt er een naald in een ader ingebracht, meestal bij de pols. Dan wordt er een dunne plastic buis (katheter) over de naald geduwd. De naald wordt verwijderd en de buis blijft zitten.
  • De pomp wordt ingesteld op het afgeven van een kleine, constante stroom aan pijnmedicatie. Extra doses medicatie kunnen naar behoefte worden toegediend als de patiënt op een knop drukt. PCA-pompen hebben ingebouwde veiligheidsvoorzieningen.
  • De totale hoeveelheid pijnmedicatie die de patiënt zelf kan toedienen ligt binnen veilige marges.
  • De patiënt wordt in de gaten gehouden via een saturatiemeter die indirect de zuurstofverzadiging in het bloed van de patiënt meet. Als de patiënt niet diep genoeg ademt, is een eenvoudige aansporing door de elektroloog aan de patiënt om zich te concentreren op de ademhaling voldoende om de patiënt weer goed te laten ademen. Daarom is deze pijnbeheersingsmethode erg veilig en wordt deze veel gebruikt, ook tijdens bevallingen.
  • Vergeleken met standaardelektrolyse verloopt de elektrolyse op deze manier sneller omdat de cliënt zich prettiger voelt en er dus minder herstelpauzes nodig zijn. De totale behandeltijd is daarom korter, en de behandeling is dus effectiever.

Korte video met uitleg over de pijnpomp

 

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news, before and after's and updates from our team.

We will keep you informed!