Tevredenheidsgarantie

Tevredenheidsgarantie

Wij bieden de garantie dat als een patiënt niet tevreden is met het resultaat van een van onze ingrepen, we dit indien mogelijk operatief zullen corrigeren, zonder dat we hiervoor operatiekosten rekenen. De kosten voor het ziekenhuis, materiaal en de reis zijn voor rekening van de patiënt. Houd er rekening mee dat de kosten voor het ziekenhuis en de verpleegkundige bij plaatselijke verdoving 750 euro bedragen, en bij algehele verdoving 1750 euro voor de eerste twee uur (inclusief een overnachting). Het is onze ervaring dat grote veranderingen naderhand nog een beetje bijgewerkt moeten worden.

Complete perfectie na vervrouwelijkende gezichtschirurgie komt zelden voor. Soms zijn de onvolkomenheden dermate dat een revisie-operatie nodig is. Hoe groter de verandering waarnaar wordt gestreefd, hoe vaker er een revisie-operatie zal plaatsvinden. De patiënt dient zich bewust te zijn van dat risico. Een revisie betekent meer ongemak, nog een herstelperiode, meer kosten (huur OK, materiaal, anesthesiekosten, reis-en verblijfkosten) en biedt nog geen steeds geen garantie op absolute tevredenheid.

Een patiënt die imperfectie niet wil accepteren zou geen vervrouwelijkende gezichtschirurgie moeten ondergaan.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news, before and after's and updates from our team.

We will keep you informed!