Michelle Hufkens

Michelle Hufkens

Introductievideo

To be continued!

Persoonlijke introductie en informatie werkwijze

Ik werk als zelfstandig psycholoog, seksuoloog en yogaconsulent om met een warm hart, een open geest en een positieve energie individuen en koppels te begeleiden bij hun bezorgdheden. Naargelang waar mensen rond willen werken zet ik in op psychotherapie/psychologische begeleiding, relatietherapie en seks-educatie/sekstherapie.

Hieronder volgt wat meer uitleg over de verschillende vormen van therapie. Vervolgens vertel ik je hoe ik trans* personen zal begeleiden, en tenslotte geef ik meer informatie over sekstherapie bij trans* personen. Onderaan de pagina vind je informatie terug over het beroepsgeheim, over wat te doen bij annulaties, en over vergoeding van de verzekering.

Wat is psychotherapie/psychologische begeleiding?

Psychotherapie is een manier om psychologische en emotionele klachten en bezorgdheden aan te pakken en de psychische gezondheid zo goed mogelijk te herstellen. Hiernaast is het ook van belang om de al aanwezige krachten/kwaliteiten te stimuleren. Binnen de therapie staat men stil bij zichzelf, het is leren en durven kijken naar de betekenis die men zelf verleent aan de gebeurtenissen in zijn leven en hoe deze betekenis bijdraagt tot welzijn en geluk of deze juist in de weg staat.

Het creëren van een veilig en vertrouwd kader en het maken van een authentiek en respectvol contact staat centraal. Verder zal ik je ondersteunen in het zoeken naar eigen oplossingen door je op een andere manier naar dingen te laten kijken, patronen te leren herkennen/doorbreken en pijnlijke gevoelens te verwerken. De therapieruimte kan gezien worden als een labo waarin geëxploreerd kan worden in hoe je jou leven wil vormgeven.

Wat is sekseducatie of sekstherapie?

Bij deze vorm van therapie kan er in drie stappen worden gewerkt.

 • Er wordt begonnen met informatie over lichamelijke, psychische en relationele aspecten van seksualiteit en ook mythes die hiermee samen hangen.
 • De tweede stap kan zijn dat er oefeningen worden meegegeven met singles/koppels die doelen op bepaalde struikelblokken.
 • Tenslotte kan het van belang zijn individuele of relationele problemen uit te diepen en past de therapie binnen een bredere vorm van psychologische begeleiding.

Veelvoorkomende thema’s zijn:

 •  Bezorgdheden omtrent seksueel verlangen, opwinding en orgasme
 • Bezorgdheden omtrent pijn bij het vrijen en angst (bv. vulvodynie/vaginisme/dyspareunie)
 • Bezorgdheden omtrent genderidentiteit, seksuele oriëntatie en de expressie ervan
 • Bezorgdheden omtrent van de norm afwijkende seksualiteit (bv. BDSM, seksverslaving, etc.)

Hoe ziet een optimale begeleiding op maat van trans* personen eruit binnen 2passclinic?

De begeleiding heeft extra aandacht voor de ontwikkeling van gender identiteit, genderexpressie, seksuele oriëntatie en seksualiteitsbeleving.

 • Heb je het gevoel in een lichaam te zijn geboren waarvan het geslacht niet lijkt te passen bij hoe jij je echt voelt?
 • Heb je last met het innemen van de genderrol die van je verwacht wordt binnen de cultuur waarin je leeft?

Je biologische sekse is één ding, maar jou identiteit is zeker zo belangrijk en ligt soms niet in lijn met het eerstgenoemde. Je bent niet alleen, zo’n 1 op de 100 mensen in onze bevolking heeft bezorgdheden omtrent genderidentiteit. Er is binnen 2passclinic de mogelijkheid om je te begeleiden doorheen je hele proces, in de richting die bij jou past. Vanaf de intakefase en het zuiver verstrekken van info t.e.m. de fase van volledige transitie en nazorg. Ik neem hierin geen sturende rol, de persoon die voor mij zit is de motor en geeft de richting aan. Centraal staat dat jij je mag voelen zoals je bent en jezelf kan leren accepteren.

Er wordt steeds gestart met een verkennend gesprek (intake).

Het doel van dit gesprek is zicht krijgen op de hulpvraag en verwachtingen en vast te stellen of je een goed gevoel hebt bij onze samenwerking. De therapeutische relatie en vertrouwensband zijn de fundamenten van een geslaagde begeleiding.
De hulpvragen binnen de transpopulatie kunnen heel breed zijn en kunnen zich situeren op psychisch, sociaal en medisch vlak. Om op maat te werken van de persoon zullen we dus eerst in kaart brengen welke bezorgdheden en vragen primeren en wat de doelen zijn op dat moment.

Doorheen de begeleiding wordt de genderontwikkeling (kindertijd) bevraagd, het ontplooien van de genderidentiteit en de expressie/uiting hiervan. Daarnaast komt mogelijks ook kinderwens en vruchtbaarheid aan bod en ‘outing’ in de sociale omgeving. Er kan tenslotte steeds uitleg worden aangeboden betreffende behandelingen die mogelijk zijn om je lichaam beter te doen passen bij hoe jij je voelt.

Sekstherapie voor trans* personen?

Last hebben van je lichaam wil niet zeggen dat je geen seksueel wezen bent. Binnen 2passclinic is het ook mogelijk om bezorgdheden te bespreken die gaan over verminderd seksueel verlangen (onzeker over lichaam, invloeden van hormoontherapie, etc.), seksuele oriëntatie, tevredenheid, relationele kwesties, negatieve ervaringen verwerken, pijn bij het vrijen, etc.

Beroepsgeheim

De inhoud van een therapie is strikt vertrouwelijk. Zonder het uitdrukkelijk akkoord van de cliënt wordt geen informatie doorgegeven aan partners, familieleden of andere partijen.

Multidisciplinaire werking

In het belang van de behandeling kan het zinvol zijn te overleggen met andere professionals die instaan voor uw welzijn. In overleg met en mits goedkeuring van de cliënt kan, indien aangewezen, telefonisch overleg plaatsvinden met bijvoorbeeld huisarts, psychiater, of andere partijen. Binnen 2passclinic wordt vanzelfsprekend ook ruimte gemaakt voor teamoverleg indien dat gewenst is.

Kostprijs

 • Individuele sessie (45 minuten + 5 minuten afronding/agenda): 60 euro
 • Relatie/Gezinstherapie (50 minuten + 5 minuten afronding/agenda): 70 euro

Tegemoetkoming verzekering

De begeleiding komt in aanmerking voor een tegemoetkoming bij alle ziekenfondsen uitgezonderd CM (Partena, OZ, VNZ, etc.). Dit varieert tussen de verschillende fondsen maar komt ongeveer neer op een tegemoetkoming van 10 euro bij de eerste 10 – 12 sessies. Je dient hiervoor een formulier te downloaden op de website van het fonds waar je bent bij aangesloten.

Annulatie afspraken

Afspraken dienen minstens 48 uur voor de afspraak geannuleerd te worden. Later dan dat worden annulaties aangerekend als consultatie (60 euro).

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news, before and after's and updates from our team.

We will keep you informed!