Gender Foundation

Gender Foundation wil meer begrip voor transvrouwen

Dr. Bart van de Ven en dr. Ellen Defrancq, eigenaren van 2pass Clinic in Antwerpen, hebben een nieuwe stichting opgericht die streeft naar meer publiek begrip voor de problemen waarmee transgender vrouwen worden geconfronteerd.

De Gender Foundation wil haar doel onder meer bereiken via “Trans Ambassadors”: een groep transvrouwen die bereid zijn om hun ervaringen te delen met werkgevers, publieke instellingen en andere groepen en organisaties. De stichting wil ook een online informatiecentrum opzetten over allerhande onderwerpen gerelateerd aan de transitie.

Bewustzijn vergroten

De oprichters zijn ervan overtuigd dat het vergroten van publiek begrip voor transvrouwen de sleutel is tot een beter leven voor deze groep. De stichting geeft presentaties en gaat in dialoog met werkgevers en organisaties. Transvrouwen, ongeacht in welke fase van hun transitie ze verkeren, kunnen de stichting vragen om hun baas, HR-afdeling of andere betrokkenen te ondersteunen.

Het Trans Ambassadors-programma heeft Europa als werkgebied. Het programme bevindt zich nog in de opstartfase. De stichting hoopt sprekers te vinden in zo veel mogelijk Europese landen.

De eerste ambassadeur is al gevonden: de Londense advocate Robin Moira White. Zij houdt geregeld lezing over zaken die transvrouwen tegenkomen op de arbeidsmarkt en de werkvloer. Volgens Robin Moira White is het begrip voor trans-kwesties de laatste jaren gegroeid. Toch staan ook vandaag veel transvrouwen voor een serieuze uitdaging, zowel in hun persoonlijk leven als professioneel. Het blijft nog moeilijk om behandelingen betaald te krijgen, ondanks de toegenomen beschikbaarheid en effectiviteit van bijvoorbeeld aangezichtschirurgie (facial feminisation surgery) en ontharing.

Oprichters

Dr. Bart van de Ven is een wereldwijd bekend specialist op het gebied van facial feminisation surgery. Samen met zijn partner, dr. Ellen Defrancq, startte hij 2pass Clinic, een kliniek die chirurgie en andere behandelingen voor transvrouwen aanbiedt. Hun doel is om de levens van transvrouwen te verbeteren.

De Gender Foundation wordt gefinancierd door de opbrengsten van de consultaties van Dr. Van de Ven, en via donaties en sponsors. Wie belangstelling heeft om een steentje bij te dragen is altijd welkom om contact op te nemen met de stichting via 2pass.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news, before and after's and updates from our team.

We will keep you informed!