Is het mogelijk om het litteken op het voorhoofd in het haar te maken (coronale incisie) om een litteken bij de haarlijn te vermijden als het verlagen van de haarlijn niet nodig is of als de patiënt dat niet wil?

Is het mogelijk om het litteken op het voorhoofd in het haar te maken (coronale incisie) om een litteken bij de haarlijn te vermijden als het verlagen van de haarlijn niet nodig is of als de patiënt dat niet wil?

Ja, dat is zeker mogelijk.

Posted in: Forehead recontouring

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news, before and after's and updates from our team.

We will keep you informed!