Is het verplicht om eerst een stemtest te doen voor de therapie begint?

Is het verplicht om eerst een stemtest te doen voor de therapie begint?

Ja, want de stemtherapeut moet uw stem meten om te bekijken aan welke aspecten gedurende de therapie moet worden gewerkt. De therapie benadrukt de persoonlijke en individuele behoeften van de patiënt.

Posted in: Voice surgery, Voice therapy

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news, before and after's and updates from our team.

We will keep you informed!