Wat gebeurt er als er na de ingreep complicaties optreden en is dit gedekt?

Wat gebeurt er als er na de ingreep complicaties optreden en is dit gedekt?

We zullen de complicatie herstellen als dat mogelijk is, zonder operatiekosten te rekenen. Ziekenhuis-, materiaal- en reiskosten komen ten laste van de patiënt.

Posted in: Facial Feminization Surgery general

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news, before and after's and updates from our team.

We will keep you informed!