Is het gebruikelijk dat er complicaties optreden tijdens de expansie?

Is het gebruikelijk dat er complicaties optreden tijdens de expansie?

Complicaties tijdens de expansie komen nog maar zelden voor nu we de expander aan de achterzijde van het hoofd plaatsen. Lekkage van de expander of een ernstige infectie hebben zich nooit voorgedaan.

Posted in: Hairline lowering with expander

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news, before and after's and updates from our team.

We will keep you informed!