Offerteverzoek dr. Maarten Doornaert

Offerteverzoek dr. Maarten Doornaert

Let op: dr. Maarten Doornaert kan u niet opereren als hij u niet in levenden lijve heeft gezien. Een consult is verplicht. Dit consult moet minstens 2 werkdagen voor de feitelijke operatie plaatsvinden als er tijdens de operatie implantaten geplaatst moeten worden. Dit is het geval omdat er veel verschillende implantaten zijn en de juiste moeten worden besteld. Hieronder vindt u een indicatie van de prijzen van dr. Doornaert. Aangezien dr. Doornaert op dinsdag opereert, betekent dit dat hij u de zondag ervoor in Antwerpen moet zien om de correcte implantaten voor dinsdag te bestellen.

Consult dr. Doornaert

Prijslijst dr. Maarten Doornaert (exclusief btw)

  • Borstvergroting via implantaten: 4800 EUR.
  • Heupvergroting met implantaten: 6000 EUR.
  • Bilvergroting met implantaten: 6000 EUR.
  • Combinatie van heup- en bilvergroting met implantaten: 10.000 EUR (niet geadviseerd omdat u dan alleen op uw buik kunt slapen).
  • Combinatie van bilimplantaat met liposuctie en lipofilling van de heupen kost 9000 EUR.
  • Combinatie van heupimplantaat en liposuctie en lipofilling kost 9000 EUR.
  • Bil-en heupvergroting met liposculptuur kost 5500 euro.

Online offerteverzoek voor borst- en bilimplantaten en lipofilling (geen heupvergroting via implantaten)

Als u echt ver weg woont en een consult vooraf in Londen of Antwerpen geen optie is, kunt u een verzoek doen om een online offerte. Dit is mogelijk voor borst- en bilvergroting via implantaten, niet voor heupvergrotingen via implantaten omdat die implantaten op maat worden gemaakt en dat vergt de nodige tijd voor het bedrijf. Aangezien het belangrijk is dat dr. Doornaert u minstens twee werkdagen voor de operatie in levenden lijve ziet om de borst- of bilimplantaten te kunnen bestellen, dient u op zondag in België aan te komen voor een consult, voor een operatie de dinsdag erna.

Veelgestelde vragen

You still have another question? Feel free to ask! We will answer your question and if generally applicable add it to the FAQ of this page.
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news, before and after's and updates from our team.

We will keep you informed!