Psychologische ondersteuning van transvrouwen

Psychologische ondersteuning van transvrouwen

Anouk Schuermans

Klinisch psychologe

Transvrouwen kunnen bij onze psychologe Anouk Schuermans een afspraak maken om verschillende redenen:

  • Om een officiële ‘erkenning’ als transvrouw te krijgen (noodzakelijk voor hormonen)
  • Voor psychologische ondersteuning voor zichzelf
  • Voor psychologische ondersteuning voor partner, kinderen, ouders en dierbare vrienden

Introductievideo Anouk

Een ‘officiële erkenning’ als transvrouw

In België dient een transvrouw een officiële ‘erkenning’  als transvrouw te hebben alvorens zij met hormoonbehandeling kan beginnen. Hoewel er steeds meer stemmen opgaan om aan deze situatie een einde te maken, wordt de hele transitie wel een stuk gemakkelijker als er eerst een erkenning door een psycholoog of psychiater komt.

Gelukkig bij ons geen maanden lange wachttijden. Momenteel kunt U bij ons op zeer korte termijn door onze psychologe gezien worden. Zij zal een uur lang met U spreken om een indruk te krijgen van de weg die U tot nu toe afgelegd hebt, waar U nu staat en hoe wij U verder zouden kunnen helpen. Indien zij geen redenen ziet om (nog) niet aan de transitie te beginnen zal zij U een officiële erkenning afgeven, waarna U een afspraak kunt maken bij professor van Gaal voor het starten van de hormoonbehandeling. Ook hiervoor bestaan bij ons momenteel nauwelijks wachttijden.

Psychologische ondersteuning voor jezelf

Transitie omvat veel meer dan het fysieke aspect alleen – wij denken dan ook graag met U mee over wat de transitie voor U persoonlijk betekent. Wij proberen op een laagdrempelige manier te kijken wat Uw hulpvraag of noden zijn, helpen  U om problemen in kaart te brengen, ondersteunen waar nodig en geven handvatten wanneer dit gevraagd wordt.

Mensen kunnen hulp zoeken voor zeer uiteenlopende redenen. In de praktijk blijkt echter dat de drempel om psychologische hulp te vragen vaak nog als (te) groot wordt ervaren, en wachten mensen soms tot de problemen zich hebben opgestapeld vooraleer ze iemand laten meedenken. Transvrouwen vormen hier geen uitzondering op, integendeel zelfs. De angst om veroordeeld te worden, of niet serieus genomen te worden door een hulpverlener kan een reden zijn om niet aan de bel te trekken wanneer dat nodig is. En dat is erg jammer.

Psychologische ondersteuning voor partner, kinderen, ouders en dierbare vrienden

Wij adviseren onze patiënten ten sterkste om al het mogelijke te doen om eventuele gezins- en familieleden en dierbare vrienden te betrekken in de transitie. Dat kan voorkomen dat U nu in Uw transitie ineens helemaal alleen komt te staan en ook dat Uw dierbaren zich door U verlaten voelen.

Gezien de duur en intensiteit van het transitieproces, kan de sociale ondersteuning van naasten veel kracht geven. Daarom kan het een grote hulp zijn (zowel voor uzelf als voor hen) om eventuele gezins- en familieleden en dierbare vrienden te betrekken in de transitie. Zij kunnen dan ook bij ons terecht voor emotionele ondersteuning en duiding. 

Een paar goede gesprekken  tussen Uw dierbaren en onze psychologe kunnen wonderen verrichten. Desgewenst kunnen wij hen in contact brengen met anderen die in dezelfde situatie verkeren waardoor ervaringen uitgewisseld kunnen worden.

Wanneer consultaties?

Elke dinsdag van 16h-19h

Een afspraak inboeken

FAQ

Nog andere vragen? Laat het ons weten! We beantwoorden de vraag en als die in het algemeen van toepassing is, voegen we de vraag toe aan de veelgestelde vragen op deze pagina.