Psychologische ondersteuning van transvrouwen

Psychologische ondersteuning van transvrouwen

Michelle Hufkens

Klinisch psychologe

Trans vrouwen kunnen bij onze psychologe Michelle Hufkens een afspraak maken om verschillende redenen:

  • Voor de diagnose genderdysforie (aanbevolen voor een doorverwijzing naar de endocrinoloog)
  • Voor psychologische ondersteuning voor zichzelf
  • Voor psychologische ondersteuning voor/met partner, kinderen, ouders en dierbare vrienden
  • Voor sekseducatie of sekstherapie

Meer informatie vind je hier.

 

Een ‘erkenning’ als trans vrouw

Een trans vrouw die in België wil starten met hormoonbehandeling, wordt in de praktijk vaak naar een ‘bewijs’ gevraagd dat zij transgender is. Gelukkig groeit het verzet hiertegen (alsof transvrouwen niet zelf hun genderidentiteit kunnen bepalen), maar vooralsnog maakt een ‘erkenning’ van de diagnose genderdysforie door een psycholoog of psychiater de transitie een stuk gemakkelijker. Een psycholoog (of psychiater) kan op basis van de diagnose een doorverwijzing naar de endocrinoloog regelen.

Gelukkig zijn er bij ons geen maandenlange wachttijden. Momenteel kunt U bij ons op zeer korte termijn door onze psychologe gezien worden. Zij zal een uur lang met U spreken om een indruk te krijgen van de weg die U tot nu toe afgelegd heeft, waar U nu staat en hoe wij U verder zouden kunnen helpen. Indien zij geen redenen ziet om (nog) niet aan de transitie te beginnen zal zij U een officiële erkenning afgeven na 3 tot 5 sessies, waarna U een afspraak kunt maken bij professor van Gaal voor het starten van de hormoonbehandeling. Ook hiervoor bestaan bij ons momenteel nauwelijks wachttijden.

Psychologische ondersteuning voor jezelf

Transitie omvat veel meer dan het fysieke aspect alleen – wij denken dan ook graag met U mee over wat de transitie voor U persoonlijk betekent. Wij proberen op een laagdrempelige manier te kijken wat Uw hulpvraag of noden zijn, helpen  U om problemen in kaart te brengen, ondersteunen waar nodig en geven handvatten wanneer dit gevraagd wordt.

Mensen kunnen hulp zoeken voor zeer uiteenlopende redenen. In de praktijk blijkt echter dat de drempel om psychologische hulp te vragen vaak nog als (te) groot wordt ervaren, en wachten mensen soms tot de problemen zich hebben opgestapeld vooraleer ze iemand laten meedenken. Transvrouwen vormen hier geen uitzondering op, integendeel zelfs. De angst om veroordeeld te worden, of niet serieus genomen te worden door een hulpverlener kan een reden zijn om niet aan de bel te trekken wanneer dat nodig is. En dat is erg jammer.

Psychologische ondersteuning voor partner, kinderen, ouders en dierbare vrienden

Wij adviseren onze patiënten ten sterkste om al het mogelijke te doen om eventuele gezins- en familieleden en dierbare vrienden te betrekken in de transitie. Dat kan voorkomen dat U nu in Uw transitie ineens helemaal alleen komt te staan en ook dat Uw dierbaren zich door U verlaten voelen.

Gezien de duur en intensiteit van het transitieproces, kan de sociale ondersteuning van naasten veel kracht geven. Daarom kan het een grote hulp zijn (zowel voor uzelf als voor hen) om eventuele gezins- en familieleden en dierbare vrienden te betrekken in de transitie. Zij kunnen dan ook bij ons terecht voor emotionele ondersteuning en duiding. 

Een paar goede gesprekken  tussen Uw dierbaren en onze psychologe kunnen wonderen verrichten. Desgewenst kunnen wij hen in contact brengen met anderen die in dezelfde situatie verkeren waardoor ervaringen uitgewisseld kunnen worden.

Wanneer consultaties?

Elke dinsdag

Een afspraak inboeken

FAQ

Heb ik een camera nodig indien ik een Skype afspraak maak?

Ja, er wordt verwacht dat je over een camera bezit indien je een Skype afspraak wil maken.

Nog andere vragen? Laat het ons weten! We beantwoorden de vraag en als die in het algemeen van toepassing is, voegen we de vraag toe aan de veelgestelde vragen op deze pagina.
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news, before and after's and updates from our team.

We will keep you informed!